Rioleringswerken Spanjaardshoek

Eerste afgewerkte fase rioleringsproject Spanjaardshoek – Kruisken toont groene mobiliteit gecombineerd met serieuze ingrepen tegen wateroverlast en voor afvalwaterzuivering


Op de verbindingsweg van Adegem naar de Kruipuit is een eerste deel van dit project afgewerkt. Tussen de kruispunten met Middelleen en Verbranden Bos liggen nu open grachten die een belangrijke rol moeten gaan spelen in de opvang en het vertraagd afvoeren van regenwater na forse regenval. Dit moet de overstromingsproblematiek die in 2006 in de Hillestraat en Adegemdorp dramatische vormen aannam, helpen keren. Tegelijk werd de rijweg in dit stuk straat fors versmald waardoor aan weerzijden een vrijliggend fietspad kon gerealiseerd worden. Ter hoogte van de plaats waar dit overgaat in het bestaande dubbelrichtingsfietspad, is er een echt poorteffect gecreëerd op de rijweg. Voertuigen kunnen hier maar van één kant tegelijk doorheen. Het verplicht hen te vertragen, wat dan weer in het voordeel van de fietsers is. Kinderen kunnen opnieuw een stuk veiliger de weg op.