Onze mensen

Malik Weyns (°1974) is voorzitter van Groen Maldegem sinds 2013.

Hij werkt als federaal ambtenaar IT, Service Manager,

U kent hem misschien als oud-gemeenteraadslid (1997-2000),

foto Erwin Goethals

Erwin Goethals is een jonge vijftiger en beroepshalve leraar wetenschappen in het derde en vierde jaar secundair onderwijs. Hij is sinds 1988 gehuwd met Riet Van Eenoo en vader van drie studenten: Floris, Freek en Pepijn. Sinds de balsporten niet meer willen vlotten, zijn fietsen en wandelen zijn voornaamste vormen van lichaamsbeweging. Hij is daarnaast in zowat alles geïnteresseerd maar misschien vult hij zijn karige vrije tijd nog het meest op met een zoektocht naar schoonheid in de beeldende kunsten, de literatuur, de muziek, het landschap, de natuur, de mens, … om al het lelijke in deze wereld het hoofd te kunnen bieden.

 

schepen van openbare werken en ruimtelijke ordening

In Maldegem behaalde Groen in 2012 een goede score bij de gemeenteraadsverkiezingen en rolden de dobbelstenen zodanig dat er met Groen een coalitie werd gevormd. Omwille van mijn jarenlange ervaring als gemeenteraadslid werd ik door mijn partij gevraagd om een schepenambt in te vullen. Als zoon van een ex-kantonnier van de Vlaamse Administratie Wegen en Verkeer is het voor mij een tweede natuur om de infrastructuur op het openbaar domein in de gaten te houden. De functie van openbare werken schrikte mij dus niet af. Bovendien is het goed uitrusten van het openbaar domein een hefboom om nog meer water te zuiveren wat letterlijk van levensbelang is én om de mobiliteit te vergroenen, iets wat al jaar en dag mijn stokpaardje is. Ik slaagde er tot nog toe al altijd in om mijn persoonlijk woonwerkverkeer zonder auto te regelen. Dat is volgens mij één van de beste manieren om energie te sparen en de facturen in dat verband laag te houden. Het uitgespaarde geld kan je dan in interessante dingen investeren, zo luidt mijn devies. Bovendien spaar je met die handelwijze ook het milieu en dus de gezondheid. Zonder auto minder luchtvervuiling, klimaatopwarming, afval, verkeersongevallen, files, … Die bewuste keuze om geen auto in te zetten voor mijn woonwerkverkeer, vroeg en vraagt natuurlijk een aantal keuzes in verband met wonen en werken. De functie van ruimtelijke ordening is van uit deze denk- en handelwijze meteen ook voor de hand liggend. Als ex-leraar aardrijkskunde, weet ik ongeveer wat een kaart is. Ik tracht mijn kennis, inzicht en ervaring ten dienste te stellen van het algemeen belang.

 

foto Stefaan Standaert

Voorheen OCMW-raadslid

Huidig OCMW-voorzitter en zevende schepen

Vader van Liese (25) en Sofie (19)

Beroepsactiviteit : Hoofdbegeleider in de Bijzondere Jeugdzorg, te Brugge, en tevens verantwoordelijk voor de coördinatie van het team begeleid(st)ers. 
Momenteel onderbreekt Stefaan zijn normale werkzaamheden om zich volledig op de taak als voorzitter te kunnen concentreren. 

 Politieke ervaring: Sedert 2001 lid van de OCMW-Raad en sedert 4 jaar lid van het Comité Senioren en Zorg.

Taak binnen de nieuwe bestuursploeg

OCMW-voorzitter en toegevoegd aan het schepencollege als zevende schepen bevoegd voor Welzijn en Sociale Zaken (maatschappelijk welzijn, sociale zaken, welzijnsbeleid, armoedebeleid, beleid voor personen met beperking, sociale tewerkstelling en PWA-werking).

Contact:
voorzitter@ocmwmaldegem.be
Mevr. Courtmanslaan 105
050/72 72 53 (ocmw)
050/71 95 39 (privé)

Stefaan schreef een opgemerkt opiniestuk in De Standaard van 23/01/15 (lees het artikel hier waarin hij aandringt op meer overleg en reflectie over de integratie van OCMW en gemeente. Dit mag geen overhaaste en blinde besparingsoperatie worden waarvan de meest kwetsbaren in onze samenleving de dupe worden. Stefaan nodigt uit tot een breed maatschappelijk debat. 

 

foto Lies Dhondt

Ook gekend als Juf Lies

Beroepsactiviteit: Kleuterleidster Zusters Maricolen Maldegem

Taak binnen nieuw bestuur

gemeenteraadslid en fractieleider

 

Contact:
lies.dhondt@gmail.com
Ivo Vermeerschlaan 34
050 71 77 71

foto Patricia Stokx

Bachelor sociaal agogisch werk optie begeleiding

Beroepsactiviteit:  werkt  binnen het project zelfstandig wonen voor mensen met MS of een andere fysieke handicap Hove te Donc  en als projectmedewerker bij Focus Gent

Politieke ervaring: Voorzitter Groen Maldegem

Taak binnen het nieuwe bestuur OCMW-raadslid 

 

Het zorglandschap wordt grondig hertekend de komende jaren. Het proces is al volop aan de gang waarbij de zorgvragers en zorgverleners zich voorbereiden op de uitdagingen van morgen.
In het dagelijkse leven draag ik als projectmedewerker bij twee diensten zelfstandig wonen voor mensen met een beperking mijn steentje bij om de zorg in de toekomst te garanderen.
Ik wens dit uitdrukkelijk ook te doen op bestuurlijk niveau.
Perspectief 2020, zoals het nu op papier staat, belooft gouden bergen, maar de aandachtige lezer ziet de risico's. De principes integratie, zorg op maat en de zorgregie in handen van de gebruiker zal ik steeds verdedigen, maar dit mogen geen synoniemen worden voor blind besparen.
Wachtlijsten wegwerken doe je niet door enkel die mensen toe te laten op de lijst met de zwaarste zorgnoden en de rest met wat zakgeld de wijde wereld in te sturen. We kunnen de noodzakelijke mantelzorg enkel afdoende organiseren als er tijd, ruimte en erkenning komt om die zorg op te nemen. Deze mantelzorgers moeten kunnen rekenen op een degelijke professionele ondersteuning, met duidelijke structuur en aanspreekpunten. Niemand mag het gevoel hebben aan zijn lot overgelaten te worden.

Contact: 

Oudstrijderslaan 27
9990 Maldegem
0485 53 00 41
groenmaldegem@hotmail.be

 

 

foto Christine Van Rie

secretaris Groen Maldegem

foto Dino Lateste

penningmeester Groen Maldegem

foto Briek Sierens

verantwoordelijke verdeling Hier-krant